Pár slov úvodem

Jsme nestátní zdravotnické zařízeni (NZZ).

Nabízíme prevenci, diagnostiku a terapii poruch komunikace u dětí i dospělých. Preferujeme individuální přístup ke klientovi.

Oznámení pro klientyAhoj. Je to OK?

Opět se na Vás těšíme od 11. května 2020.
Logopedická ambulance bude od tohoto dne opět v provozu – dle standardních ordinačních hodin.

Pokyny pro provoz ve zvláštním režimu:

  • Při příchodu prosím vyčkejte venku, před logopedickou ambulancí. Ke vstupu budete vyzváni – minimalizujeme tak vzájemný kontakt s dalšími klienty.
  • Po vstupu do objektu bude provedena dezinfekce rukou a budete vyzváni k podpisu čestného prohlášení, že jste nebyli vědomě v kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19.
  • I při vstupu do objektu používejte hygienickou roušku na ústa.
  • Minimalizujte prosím počet osob v doprovodu – ideální poměr jeden dospělý / jedno dítě. Toto omezení neplatí např. při vyšetření sourozenců.
  • Pokud se u Vás projevují příznaky nemoci, dohodněte si s námi telefonicky jiný termín.

Děkujeme za pochopení, spolupráci, všem přejeme pevné a těšíme se na Vás! 😀