Pár slov úvodem

Jsme nestátní zdravotnické zařízeni (NZZ).

Nabízíme prevenci, diagnostiku a terapii poruch komunikace u dětí i dospělých. Preferujeme individuální přístup ke klientovi.

Oznámení pro klienty.

Logopedická ambulance je stále v provozu – dle standardních ordinačních hodin.

Pokyny pro provoz ve zvláštním režimu:

  • Při při vstupu do objektu použijte desinfekci rukou a vstupujte s hygienickou rouškou, zakrývající ústa i nos. Bez ní není vstup do logopedické ambulance povolen.
  • Minimalizujte prosím počet osob v doprovodu – ideální poměr jeden dospělý / jedno dítě. Toto omezení neplatí např. při vyšetření sourozenců.
  • Pokud se u Vás projevují příznaky nemoci, dohodněte si s námi telefonicky jiný termín.

Děkujeme za pochopení, spolupráci, všem přejeme pevné a těšíme se na Vás! 😀